LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Jumaat 31/03/2023 13:43
Jumaat 31/03/2023 13:43

Amalan Persekitaran Berkualiti APB Qe-5S

Tarikh Kemaskini: 13/02/2023

Pelaksanaan APB 5S:
Pembentukan Jawatankuasa 5S telah dibincangkan pada Mesyuarat Penubuhan Jawatankuasa APB 5S. Jawatankuasa adalah seperti berikut :-

1. Jawatankuasa Induk
   • Jawatankuasa Induk Pengurusan Tertinggi.
• Jawatankuasa Induk Pelaksana.
 
2. Jawatankuasa Kerja
 • Jawatankuasa Audit Dalam.
 • Jawatankuasa Promosi.
 • Jawatankuasa Latihan.
 • Jawatankuasa Kaizen.

Pengwujudan Sudut APB 5S di setiap Jabatan/Bahagian/Unit dilakukan bagi mempamerkan setiap aktiviti-aktiviti APB 5S yang telah dilaksanakan.

 

Matlamat Utama 5S

 1. Menjadikan Kawasan dan Persekitaran MPHS Bersih, Selamat dan Kondusif.
 2. Mewujudkan Sikap Bekerjasama dan Bertoleransi.
 3. Mewujudkan Sistem Kerja Yang Seragam Berdasarkan Nilai-nilai 5S.
 
 
Objektif 5S
 1. Memastikan sekurang-kurangnya maklum balas kepuasan pelanggan mencapai 85% berpuas hati.
 2. Menambah baik proses kerja melalui budaya 10 kaizen dalam tempoh 1 tahun
 3. Memastikan tiada laporan kemalangan dilaporkan dalam tempoh pensijilan atau memastikan penyelesaian kepada laporan kemalangan boleh diselesaikan segera.
 4. Memastikan semua perkhidmatan MPHS memenuhi tempoh yang dijanjikan kepada pelanggan.

 

Polis Amalan 5S
MPHS Komited Dalam Amalan 5S Dengan Mewujudkan Persekitaran Kerja Kondusif, Selamat, Ceria Dan Kemas Bagi Melahirkan
Budaya Kerja Berkualiti Berteraskan Muafakat Untuk Pemantapan Organisasi

Misi, Visi dan Slogan 5S

Misi
Mencapai Budaya Kerja Berkualiti

Visi
Memperkasakan Amalan 5S

Slogan
“Persekitaran Berkualiti Pemangkin Inovasi”

Persijilan 5S terkini: 14 Disember 2022 – 13 Disember 2023. (Sila klik di sini untuk paparan sijil terkini)

 

 

Contact Us