LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Jumaat 31/03/2023 14:41
Jumaat 31/03/2023 14:41

Fungsi

Tarikh Kemaskini: 02/05/2021

Pihak berkuasa tempatan adalah kerajaan diperingkat tempatan yang bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial, fizikal dan persekitaran bandar mengikut sempadan pentadbiran yang telah diwartakan.

Disamping bertanggungjawab kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan juga berperanan memberi perkhidmatan seperti berikut:

  • Pembekal Perkhidmatan
  • Pihak Berkuasa Perancang Tempatan
  • Pemangkin Pembangunan Sosial & Ekonomi
  • Pelindung Alam Sekitar Bandar
  • Pengutip Hasil Cukai

Contact Us