Rabu 17/08/2022 20:40
MENU

MENU

KENYATAAN AKHBAR MENGENAI PEROBOHAN PAPAN IKLAN (BILLBOARD)

Tarikh Muatnaik: 13/02/2017
Tarikh Kemaskini: 12/08/2021

BAHAGIAN KORPORAT

MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

JALAN BUKIT KERAJAAN

44000 KUALA KUBU BHARU

TEL: 03-6064 1655       FAX: 03-6064 3991

TARIKH:   8 FEBRUARI  2017

________________________________________________________________________________________________________

 

Ketua Pengarang/ Ketua Editor,  

 

Majlis Daerah Hulu Selangor bertindak tegas  dengan merobohkan papan iklan – papan iklan (billboard) yang dibina tanpa kebenaran di dalam Daerah Hulu Selangor. Operasi perobohan yang dijalankan bermula 6 Februari 2017 diketuai oleh Jabatan Bangunan MDHS turut mendapat kerjasama pihak PDRM dan PLUS. Tindakan perobohan papan iklan luar (billboard) tanpa kebenaran ini berdasarkan Seksyen 70 (1) Akta 133 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan yang menyatakan “tiada seseorang boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak berkuasa tempatan”. Selain itu tindakan juga boleh diambil dibawah Sekyen 19 (1)  Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 , Akta 172 yang melarang apa apa pemajuan dijalankan tanpa  kebenaran merancang. Kegagalan mematuhi kehendak akta ini membolehkan pemilik dikenakan tindakan di bawah Seksyen 27 akta yang sama.

Terdahulu , MDHS telah mengeluarkan notis kepada semua pemilik papan iklan untuk tampil bagi mengemukakan permohonan.  Hasil siasatan dan pemantauan MDHS mendapati terdapat lebih 224 papan iklan luar yang dibina di daerah ini dan hanya 8 daripadanya yang telah mengemukakan permohonan kepada MDHS. Operasi fasa pertama ini akan melibatkan 52 papan iklan dan dijangka akan selesai dalam tempoh 2 bulan.

 Majlis Daerah Hulu Selangor ingin menasihatkan kepada semua pemilik papan iklan luar untuk mengemukakan permohonan kebenaran merancang dan permohonan pelan struktur bagi mengelakkan dikenakan tindakan di bawah mana mana undang – undang yang diterima pakai oleh Majlis Daerah Hulu Selangor.

 

Bahagian Korporat

Majlis Daerah Hulu Selangor

EnglishMalay

Contact Us