LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Isnin 29/05/2023 13:35
Isnin 29/05/2023 13:35

Laporan Siasatan Aduan Pencemaran Udara

Tarikh Kemaskini: 01/05/2021

Tarikh : 29/10/2020
Masa : 10.30 pagi

Nama Kilang : Anyoli Sdn Bhd
Tempat/ Alamat : Lot 19 dan lot 20,Jalan Zurah 3A/1, Perindustrian Zurah.

Penglibatan : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam MDHS, Jabatan Penguatkuasa MDHS dan Jabatan Alam Sekitar(JAS) Malaysia

Aktiviti : Premis menjalankan aktiviti melebur kuprum.

Butiran Kesalahan :
1. Melepaskan asap dari relau yang menyebabkan pencemaran udara ke kawasan sekitar.

Tindakan jabatan terlibat :
1. Pihak jabatan telah mengeluarkan Notis Menghendaki Kacauganggu Dihapuskan (Seksyen 82) selama 14 hari untuk tindakan berikut :
a) Memasang tapisan udara yang mencukupi.
b) Mematuhi syarat Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia

Jabatan Alam Sekitar telah menampal notis Makluman Penahanan Operasi Kelengkapan di bawah Seksyen 38(1)(a) Akta 127 dan notis Field Citation.

Syor :
1. Pihak jabatan akan melaksanakan pemantauan semula setelah tamat tempoh notis. Jika premis ingkar arahan notis MDHS dan tidak mematuhi syarat2 pihak JAS penutupan premis selama 14 hari akan dilaksanakan.

______________

Nama Kilang : Efast Industries Sdn Bhd
Tempat/alamat : Lot 701 Jalan Zurah 1, Perindustrian Zurah,44200 Rasa, Selangor.

Penglibatan : Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam MDHS, Jabatan Penguatkuasa MDHS dan Jabatan Alam Sekitar Malaysia (JAS).

Aktiviti : Premis menjalankan aktiviti melebur kuprum kepada jongkong.

Butiran Kesalahan :
1. Melepaskan asap dari relau yang menyebabkan pencemaran udara ke kawasan sekitar.

Tindakan jabatan terlibat :
1. Pihak jabatan telah mengeluarkan Notis Menghendaki Kacauganggu Dihapuskan (Seksyen 82) selama 14 hari untuk tindakan berikut :
a) Memasang tapisan udara yang mencukupi.
b) Mematuhi syarat Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia

Jabatan Alam Sekitar telah menampal notis Makluman Penahanan Operasi Kelengkapan di bawah Seksyen 38(1)(a) Akta 127 dan notis Field Citation.

Syor :
1. Pihak jabatan akan melaksanakan pemantauan semula setelah tamat tempoh notis. Jika premis ingkar arahan notis MDHS dan tidak mematuhi syarat2 pihak JAS penutupan premis selama 14 hari akan dilaksanakan.

UNIT KAWALAN ALAM SEKITAR
MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

Contact Us