LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Isnin 05/06/2023 15:17
Isnin 05/06/2023 15:17

Pelan Strategik Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2019-2023

Tarikh Kemaskini: 29/03/2023

Pelan Strategik Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2019-2023 (sila klik)

.

TERAS STRATEGIK

Beberapa strategi dan pelan tindakan telah dikenalpasti di dalam melaksanakan Pelan Strategik Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2019-2023.

Strategik dan pelan tindakan yang digubal adalah berpandukan teras-teras berikut:

  1. Melestarikan pembangunan terancang ke arah perbandaran bestari.
  2. Memperkasakan tadbir urus ke arah kecemerlangan organisasi.
  3. Merealisasikan pembangunan bestari melalui kualiti perkhidmatan perbandaran yang cekap dan efisien.
  4. Meningkatkan kualiti hidup dalam merekabentuk masyarakat madani.

Contact Us