Ahad 29/05/2022 07:19
MENU

MENU

Pemilik Struktur Papan Iklan Perlu Mendapat Kebenaran Sebelum Dikenakan Tindakan Penguatkuasaan Oleh Mdhs

Tarikh Kemaskini: 01/05/2021

*PEMILIK STRUKTUR PAPAN IKLAN PERLU MENDAPAT KEBENARAN SEBELUM DIKENAKAN TINDAKAN PENGUATKUASAAN OLEH MDHS*

Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) telah menjalankan operasi penampalan Notis Arahan Perobohan Struktur Papan Iklan Luar Tanpa Kebenaran MDHS pada 23 dan 24 November 2020 di sepanjang Lebuhraya Utara Selatan di KM 437.8 sehingga KM 393.3 bagi kedua-dua arah.

Notis dikeluarkan berdasarkan inventori yang telah diadakan pada 6 hingga 7 Oktober berkenaan binaan struktur papan iklan yang telah didirikan tanpa kebenaran Majlis. Hasil semakan di tapak mendapati terdapat 78 unit daripada keseluruhan 114 unit struktur dari arah Utara, manakala 63 unit daripada keseluruhan 95 unit struktur dari arah Selatan yang mana pemilik struktur papan iklan luar masih gagal mengemukakan permohonan Kebenaran Merancang dan permohonan Pelan Bangunan kepada pihak Majlis bagi mendapatkan kebenaran pertapakan dan kelulusan permit struktur serta permit visual.

Susulan dengan itu, Notis Arahan Perobohan Struktur Tanpa Kebenaran telah dikeluarkan dalam tempoh 30 hari di bawah Seksyen 72(6), Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133). Notis telah ditampal di setiap struktur papan iklan yang terlibat.

Walau bagaimanapun, semasa operasi penampalan notis dijalankan, terdapat 2 unit daripada 78 unit struktur papan iklan luar tanpa kebenaran dari arah Utara dan 5 unit daripada 63 unit struktur papan iklan luar tanpa kebenaran dari arah Selatan telah dibuka / dirobohkan sendiri oleh pemilik struktur berkenaan. Operasi perobohan struktur akan dijalankan selepas tamat tempoh notis iaitu pada 28 Disember 2020 dengan jangkaan pada awal tahun 2021.

Pihak Majlis ingin menasihati kepada semua pemilik struktur papan iklan supaya mengemukakan permohonan kepada MDHS bagi mendapatkan kelulusan terlebih dahulu sebelum memulakan pembinaan struktur papan iklan luar di tapak.

Pemilik-pemilik struktur perlu patuh kepada sebarang arahan dan garis panduan yang telah ditetapkan majlis bagi memastikan sebarang struktur papan iklan luar yang dibina di tapak tidak menimbulkan kacau ganggu, halangan dan mengganggu pandangan serta keselamatan pengguna jalan raya.

Selain itu, struktur papan iklan luar yang dipasang di dalam kawasan tanah hakmilik individu di sepanjang Lebuhraya Utara Selatan turut tidak terkecuali dan pemilik struktur akan dikenakan tindakan penguatkuasaan sekiranya gagal mengemukakan permohonan.

EnglishMalay

Contact Us