Rabu 06/07/2022 02:35
MENU

MENU

Pencapaian Piagam Pelanggan

Tarikh Kemaskini: 16/06/2022

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap bulan bermula Januari hingga Disember 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Mei 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan April 2022

piagam April 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Mac 2022

piagam mac

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Februari 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Januari 2022

Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Jun 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Julai 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Ogos 2022

BIL

PIAGAM PELANGGAN

JUMLAH KESELURUHAN

MENEPATI
PIAGAM

TIDAK MENEPATI
PIAGAM

SEBAB TIDAK DAPAT MENEPATI STANDARD % KESELURUHAN

BIL

%

BIL

%

CATATAN PIAGAM YANG MENCAPAI STANDARD

1.

Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima 6 6 100% 0 0%   100%

2.

Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua) NIL NIL NIL NIL NIL   NIL

3.

Maklumbalas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap 302 300 99% 2 1%   99%

4.

1. Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

 

a) Kediaman – tiga kali seminggu

 

b) Komersial – setiap hari

 

2. Pemotongan rumput – sekali sebulan

 

3. Pembersihan longkang – sekali sebulan

 

4. Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

34

 

 

34

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

0 0%  

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

5.

Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima 70 46 64% 25 36%   64%

6.

Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja 39 39 100% 0 0%   100%

7.

Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta 42 42 100% 0 0%   100%
 8.

 

Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 

377 377 100% 0 0%   100%
9.

Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 

1 1 100% 0 0%   100%
10. Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih daripada 5% atau 1 hari bekerja 8 8 100% 0 0%   100%
Peratus keseluruhan piagam yang mencapai standard 97%
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan September 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Oktober 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan November 2022
Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS Bulan Disember 2022
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MPHS tahun 2021
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2020
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2019
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2018
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2017
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2016
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2015
  • Klik sini bagi Pencapaian Piagam Pelanggan MDHS tahun 2014
EnglishMalay

Contact Us