LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Jumaat 31/03/2023 13:26
Jumaat 31/03/2023 13:26

Perundangan

Tarikh Muatnaik: 03/05/2021
Tarikh Kemaskini: 07/03/2023

Akta
 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
Undang-undang Kecil
 1. U.U.K. Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama MDHS 1992
 2. U.U.K. Kerja di Jalan (MDHS) 1996
 3. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Akta Jalan, Parit & Bangunan 2005
 4. U.U.K. (Mengkompaun kesalahan-kesalahan) (MDHS) Akta Kerajaan Tempatan 2005
 5. U.U.K. Taman (MDHS) 2005
 6. U.U.K. Vandalism (MDHS) 2005
 7. U.U.K. Tandas Awam (MDHS) 2005
 8. U.U.K. Tanah Perkuburan Islam (MDHS) 2005
 9. U.U.K. Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDHS) 2005
 10. U.U.K. Pusat Siber & Kafe Siber (MDHS) 2007
 11. U.U.K. Krematorium (MDHS) 2007
 12. U.U.K. Pasar (MDHS) 2007
 13. U.U.K. Pelesenan Anjing & Rumah Pembiakan Anjing (MDHS) 2007
 14. U.U.K. Iklan (MDHS) 2007
 15. U.U.K. Iklan Pilihanraya (MDHS) 2007
 16. U.U.K. Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah-Sarap (MDHS) 2007
 17. U.U.K. Penjaja (MDHS) 2007
 18. U.U.K. Kerja Tanah (MDHS) 2007
 19. U.U.K. Pelesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (MDHS) 2007
 20. U.U.K. Pelesenan Establisymen Makanan (MDHS) 2007
 21. U.U.K. Pengendali Makanan (MDHS) 2007
 22. U.U.K. Pusat Kecantikan & Penjagaan Kesihatan (MDHS) 2013
 23. U.U.K. Kolam Renang (MDHS) 2013
 24. U.U.K. Hotel (MDHS) 2013
 25. U.U.K. Pusat Sukan Persendirian (MDHS) 2013
 26. U.U.K. Penternakan Burung Walit & Perusahaan Sarang Burung Walit (MDHS) 2013
 27. U.U.K. Bangunan Seragam Selangor 1986
 28. Perintah Tetap (Mesyuarat) (MDHS) 2007
 29. Perintah Pengangkutan Jalan Peruntukan Tempat Letak Kereta (MDHS) 2007
 30. Kaedah-Kaedah Pekerja (Kelakuan dan Tatatertib) (MDHS) 1995
Enakmen
 1. Enakmen Hiburan & Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995
 2. Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971
Enakmen Kebebasan Maklumat Negeri Selangor

Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011 digubal dengan objektif untuk mempertingkatkan penzahiran maklumat bagi kepentingan awam dan untuk memberi peluang kepada setiap individu untuk mengakses maklumat yang dibuat oleh Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri melalui permohonan yang dikemukakan kepada Jabatan yang berkenaan. Enakmen ini telah diwartakan pada 25 Ogos 2011 dan berkuatkuasa mulai 5 Mac 2013 sebagaimana perkenan DYMM Sultan Selangor. Turut berkuatkuasa pada tarikh yang sama ialah dua (2) undang-undang subsidiari yang dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri bagi menyokong peruntukan-peruntukan Enakmen ini, iaitu Peraturan-Peraturan Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) (Akses Kepada Maklumat) 2012 dan Kaedah-Kaedah Badan Maklumat Negeri (Negeri Selangor) 2012.

Mana-mana orang awam dan organisasi luar yang ingin mendapatkan sebarang maklumat daripada mana-mana Jabatan Kerajaan Negeri boleh berbuat demikian dengan mematuhi prosedur-prosedur berikut:-

i. Mengisi dan melengkapkan Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Maklumat seperti yang dilampirkan di bawah;
ii. Mengemukakan Borang Permohonan Untuk Mendapatkan Maklumat yang telah lengkap diisi secara serahan tangan kepada Jabatan yang berkenaan bersama-sama bayaran RM12.00 (Ringgit Malaysia : Dua Belas Sahaja) iaitu RM2 untuk fi permohonan dan RM10 untuk deposit fi pemprosesan yang tidak akan dikembalikan;
iii. Pegawai Maklumat yang dilantik bagi setiap Jabatan (sebagaimana Senarai Pegawai Maklumat di bawah) akan memproses permohonan yang dikemukakan dan akan memberikan maklum balas kepada permohonan dalam tempoh masa 30 hari dari tarikh akuan penerimaan permohonan bagi permohonan biasa atau dalam tempoh masa tujuh (7) hari dari  tarikh akuan penerimaan permohonan sekiranya permohonan itu melibatkan nyawa atau kebebasan individu; dan
iv. Sekiranya permohonan diluluskan, pemohon perlu membayar baki fi pemprosesan (sekiranya perlu) dan akan menerima akses kepada maklumat yang dipohon mengikut cara akses yang bersesuaian; dan
v. Sekiranya permohonan ditolak, pemohon boleh mengemukakan rayuan kepada Badan Maklumat Negeri dalam tempoh masa 21 hari dari tarikh penerimaan keputusan.

Sekiranya memerlukan sebarang maklumat atau bantuan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan pegawai di Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Daerah Hulu Selangor di talian 03-60641331 atau e-mel webmaster@mdhs.gov.my

(Sila rujuk Garis Panduan Pelaksanaan Enakmen Kebebasan Maklumat (Negeri Selangor) 2011 seperti dilampirkan di bawah untuk informasi lanjut)

Contact Us