LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Jumaat 31/03/2023 15:16
Jumaat 31/03/2023 15:16

Piagam Pelanggan

Tarikh Kemaskini: 08/06/2022

 • Keputusan permohonan serentak dalam tempoh 99 hari dari tarikh permohonan diterima
 • Bil cukai taksiran dikeluarkan sebelum 1 januari (penggal pertama) dan 1 julai (penggal kedua)
 • Maklum balas terimaan aduan diberi dalam tempoh satu hari bekerja bagi aduan yang lengkap
 • Pemantauan terhadap pihak konsensi jpsppa melaksanakan tugas seperti perjanjian dalam kontrak seperti berikut:

  I) kutipan sisa domestik
     (a) kediaman –  tiga kali seminggu
     (b) komersial –  setiap hari
  II) Pemotongan rumput – sekali sebulan
  III) Pembersihan longkang – sekali sebulan
  IV) Kutipan sampah pukal – sekali seminggu

 • Kerja-kerja pembaikan kerosakan kecil infrastruktur dilaksanakan dalam tempoh satu bulan dari tarikh aduan diterima

 • Keputusan permohonan lesen tidak berisiko – 1 hari bekerja

 • Keputusan / kelulusan bagi permohonan tambahan bangunan melalui buku panduan / pelan setara serta-merta

 • Pertukaran / pengemaskinian nama atau alamat pemilik dalam tempoh tiga hari bekerja

 • Keputusan permohonan pelan landskap dalam tempoh 14 hari bekerja

 • Pemastian semua server beroperasi 24 jam x 7 hari dengan sistem downtime tidak lebih dari 3 jam

Contact Us