Khamis 07/07/2022 03:38
MENU

MENU

Rombakan Portfolio Ahli Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

Tarikh Kemaskini: 01/05/2021

ROMBAKAN PORTFOLIO AHLI AHLI MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Susulan pelantikan dua (2) Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) baharu pada 17 September 2020 yang lepas, saya telah meneliti dan sukacita mengumumkan rombakan portfolio dan struktur baharu MMKN Selangor berkuatkuasa serta merta.

Sebanyak lima (5) portfolio baharu diwujudkan sejajar dengan keperluan semasa negeri Selangor seperti berikut:

(i) Pembudayaan Inovasi & Smart Selangor (nama asal ialah Sains, Teknologi dan Inovasi dan ditambah komponen Smart Selangor yang baru diwujudkan);
(ii) Pengurusan Bencana
(iii) Pemberdayaan Pekerja
(iv) Perpaduan
(v) Industri Halal

Dua (2) portfolio sedia ada dijenamakan semula bagi tujuan cakupan yang lebih meluas, iaitu Jawatankuasa Tetap Perumahan & Kesejahteraan Bandar (nama asal: Perumahan & Kehidupan Bandar) dan Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam (nama asal: Kesihatan)

Sehubungan dengan itu, sukacita saya mengumumkan portfolio bagi dua (2) Ahli MMKN Selangor yang baharu seperti berikut:

(i) YB Tuan Haji Borhan bin Aman Shah selaku Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar & Kampung Tradisi, Adat Istiadat Melayu, Kebudayaan & Warisan
(ii) YB Tuan Mohd Zawawi bin Ahmad Mughni selaku Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal.

Manakala rombakan kecil turut melibatkan beberapa Ahli MMKN sedia ada seperti berikut:

– YB Puan Rodziah Ismail selaku Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan & Kesejahteraan Bandar serta Pembangunan Usahawan
– Tuan Hee Loy Sian selaku Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, Alam Sekitar & Teknologi Hijau serta Hal Ehwal Orang Asal; dan
– YB Tuan Ganabatirau a/l Veraman memegang jawatan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Sosio-ekonomi, Kebajikan Masyarakat & Pemberdayaan Pekerja.

Kedudukan portfolio Ahli-ahli MMKN lain adalah dikekalkan. (Sila rujuk Lampiran untuk senarai penuh).

Besarlah harapan saya agar penstrukturan ini dapat memanfaatkan seluruh warga negeri Selangor melalui khidmat bakti terbaik ke arah merealisasikan agenda Selangor Maju Bersama. Semoga Allah Azza Wa Jalla merahmati Selangor Darul Ehsan dan warganya.

EnglishMalay

Contact Us