Jumaat 09/12/2022 15:02
MENU

MENU

Statistik e-Perkhidmatan

Tarikh Kemaskini: 05/12/2022

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

JAN % FEB % MAC %
1 E-Aduan (SISPAA) 165 1.31  172 1.21  190 2.84  527
2 E-Bayar 8,699  69.25 10,577  74.27 5,340  79.71 24,616
3 E-OSC Online  69 0.55 34  0.24 82 1.22 185
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)  146  1.16 132  0.93  44 0.66  322
5 E-Billing 3,483 27.73  3,326  23.36  1,043 15. 57  7,852
JUMLAH 12,562 100  14,241 100 6,699  100  33,502

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

APRIL % MEI % JUN %
1 E-Aduan (SISPAA) 174  5.83 149  6.59 193 9.84 516
2 E-Bayar 2,199  73.64 1,718 76.0 1,314 66.97 5,231
3 E-OSC Online 34 1.14 28 1.24 26 1.33 88
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)  30 1.0 13 0.58 21 1.07 64
5 E-Billing 549 18.39 352  15.58 408 20.8 1,309
JUMLAH 2,986 100 2,260  100 1,962  100 7,208

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

JUL % OGOS % SEP %
1 E-Aduan (SISPAA) 158 3.41  177 2.37 196 5.83 531
2 E-Bayar 2,597 56.03 4,281 57.24 2,385 70.92 9,263
3 E-OSC Online 21 0.45  39 0.52 24 0.71 84
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat) 27 0.58 93 1.24 20 0.59 140
5 E-Billing 1,832 39.52 2,889 38.63 738 21.94 5,459
JUMLAH 4,635 100 7,479 100 3,363 100 15,477

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

OKT % NOV % DIS %
1 E-Aduan (SISPAA) 149 7.15 167 6.7      
2 E-Bayar 1,315 63.07 1,390 55.6      
3 E-OSC Online 50 2.40 56 2.2      
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)  28 1.34 135 5.4      
5 E-Billing  543 26.04 752 30.1      
JUMLAH 2,085 100 2,500 100   100  

 

  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014
EnglishMalay

Contact Us