Rabu 06/07/2022 03:47
MENU

MENU

Statistik e-Perkhidmatan

Tarikh Kemaskini: 01/07/2022

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

JAN % FEB % MAC %
1 E-Aduan (SISPAA) 165 1.31  172 1.21  190 2.84  527
2 E-Bayar 8,699  69.25 10,577  74.27 5,340  79.71 24,616
3 E-OSC Online  69 0.55 34  0.24 82 1.22 185
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)  146  1.16 132  0.93  44 0.66  322
5 E-Billing 3,483 27.73  3,326  23.36  1,043 15. 57  7,852
JUMLAH 12,562 100  14,241 100 6,699  100  33,502

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

APRIL % MEI % JUN %
1 E-Aduan (SISPAA) 174  5.83 149  6.59      
2 E-Bayar 2,199  73.64 1,718 76.0 1,314    
3 E-OSC Online 34 1.14 28 1.24 26    
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)  30 1.0 13 0.58 21    
5 E-Billing 549 18.39 352  15.58      
JUMLAH 2,986 100 2,260  100    100  

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

JUL % OGOS % SEP %
1 E-Aduan (SISPAA)              
2 E-Bayar              
3 E-OSC Online              
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)              
5 E-Billing              
JUMLAH   100   100   100  

 

BIL

NAMA E-PERKHIDMATAN

BILANGAN TRANSAKSI TAHUN 2022

JUMLAH

OKT % NOV % DIS %
1 E-Aduan (SISPAA)              
2 E-Bayar              
3 E-OSC Online              
4 E-Cukai dan Lesen Tidak Berisiko (CEPat)              
5 E-Billing              
JUMLAH   100   100   100  

 

  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2021
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2020
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2019
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2018  
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2017 
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2016
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2015
  • Klik sini bagi Transaksi E-Perkhidmatan MDHS tahun 2014
EnglishMalay

Contact Us