LAPORAN KES DENGGI EPID 2015 I-TEGUR

Isnin 05/06/2023 15:13
Isnin 05/06/2023 15:13

Utiliti

Tarikh Kemaskini: 03/05/2021

 Syarikat Bekalan Air Selangor
 Pengurus Kanan Wilayah Gombak / Hulu Selangor
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Laman Web : www.syabas.com.my
 Telefon: 03 60641273
 Faks: 03 6064152
 Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Email : Hselangor @ Jkr. Gov. My
 Telefon: 03 60641040
 Faks: 03 6064112
 Jabatan Pengaliran & Saliran
 44000 Kuala Kubu Bahru Selangor
 Telefon: 03 60641342
 Faks: 03 60643669
 Tenaga Nasional Berhad
 Lot 18, Jalan Rasathurai
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Telefon: 03 60645800
 Faks: 03 60642969
 Pengurus Cawangan Pos Malaysia Berhad
 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor
 Telefon: 03 60641131
 Faks: Tiada

Contact Us